Gor
Univerza v Mariboru

8. Viri in literatura

Association of British investigators [ABI]. (n d.). Our investigators services. Pridobljeno na https://www.theabi.org.uk/our-investigators-services

Austria Corporate Investigators, (2017). Insurance Investigation Services in Austria. Pridobljeno na http://www.austriacorporateinvestigators.com/insurance-investigations.html

Blažek, N. (2002). Detektivstvo v Republiki Hrvaški. Detektiv: glasilo detektivske zbornice Republike Slovenije, IV(1-2), 5-6. Pridobljeno na http://www.detektiv.si/files/detektiv/detektiv2002_1-2-1.pdf

Christián, L. in Sotlar, A. (2018). Private Security Regulation in Hungary and Slovenia – A Comparative Study Based on Legislation and Societal Foundations. Varstvoslovje, 20(2), 143-162. Pridobljeno na https://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2018-2/01_Christian_Sotlar_rV_2018-2.pdf

CoESS. (2013). Private Security services in Europe CoESS - Facts and Figures 2013. Coess.org. Pridobljeno na https://www.coess.org/newsroom.php?page=facts-and-figures

Confederation of European Security Services [CoESS]. (2013). Private security services in Europe: CoESS Facts and Figures 2013. Pridobljeno na https://www.coess.org/newsroom.php?page=facts-and-figures

Čas, T. in Kramberger, T. (2011). Poznavanje detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji. V T. Pavšič Mrevlje (ur.), 12. slovenski dnevi varstvoslovja (str. 1–19). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede

Detekta. (n. d.). Bolniška odsotnost. Detekta.si. Pridobljeno na https://www.detekta.si/bolniska-odsotnost/

Detektiv-dva (n. d). Pravne prakse nadzora nad zaposlenimi. Detektiv-dva.si. Pridobljeno na https://www.detektiv-dva.si/pravne-prakse-nadzora-nad-zaposlenimi/

Detektiv-portal. (n. d.). Nadzor bolniške. Detektiv-portal.si. Pridobljeno na http://www.detektiv-portal.si/nadzor-bolniske.html

Detektivska zbornica RS. (18. 4. 2012). Statut Detektivske zbornice RS. Pridobljeno na https://www.detektivska-zbornica-rs.si/statut-detektivske-zbornice/

Detektivska zbornica Republike Slovenije [DeZRS]. (2014). Statut Detektivske zbornice RS. Pridobljeno na https://www.detektivska-zbornica-rs.si/statut-detektivske-zbornice/

Detektivska zbornica Slovenije. (n. d. a). Vloga za pridobitev licence in detektivske izkaznice. Pridobljeno na https://www.detektivska-zbornica-rs.si/vloga/

Detektivska zbornica Republike Slovenije [DeZRS]. (n. d. b). Prva stran. Pridobljeno na https://www.detektivska-zbornica-rs.si/

Detektivska zbornica Republike Slovenije [DeZRS]. (n. d. c). Organi detektivske zbornice. Pridobljeno na https://www.detektivska-zbornica-rs.si/organi-detektivske-zbornice/

Detektivska zbornica Republike Slovenije [DeZRS]. (n. d. d). Nekaj napotkov za stranke, ki želijo najeti detektiva. Pridobljeno na http://www.detektivska-zbornica-rs.si/napotki-za-stranke/

Di Camillo, F. in Marta, L. (2009). National Security Strategies: The Italian Case (Delovni dokument). Madrid: Elcano Royal Institute. Pridobljeno na http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/b55d20804f018b61b53ef53170baead1/WP39-2009_DiCamillo-Marta_Italy_National_Security_Strategy.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b55d20804f018b61b53ef53170baead1

Di Camillo, F. in Marta, L. (2009). Strategia di sicurezza nazionale per l’Italia. Roma: Istituto Affari Internazionali. Pridobljeno na http://www.iai.it/sites/default/files/quaderni_34.pdf

DP Agencija d. o. o. (n. d.). Nadzor nad izplačilom potnih stroškov. Dp-agencija.si. Pridobljeno na http://www.dp-agencija.si/element.php?ID=2444

Driver & vehicle licensing agency. (2019). Release of information from DVLA‘s registers. Pridobljeno na https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/861052/inf266-release-of-information-from-dvlas-registers.pdf

Dvojmoč, M. (2017). Detektivska dejavnost v Sloveniji - (normativen) razvoj detektivske dejavnosti in pogled v prihodnost. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 68(3), 280-297. Pridobljeno na https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/RKK/PDF/2017/03/RKK2017-03_MihaDvojmoc_DetektivskaDejavnostVSloveniji.pdf

Dvojmoč, M. in Sotlar, A. (2018). Profesionalizacija zasebnega varstva v Sloveniji. Varstvoslovje, 20(3), 358-380. Pridobljeno na https://www.fvv.um.si/rV/arhiv/2018-3/05_Dvojmoc_Sotlar_rV_2018-3.pdf
European strategic observatory. (2015). Country profiles: Hungary. Pridobljeno na http://stratobs.eu/profile-hungary-13.php

Federal Ministry of Defence. (2016). White Paper 2016 on German Security Policy and the Future of the Bundeswehr. The Federal Government. Pridobljeno na https://issat.dcaf.ch/download/111704/2027268/2016%20White%20Paper.pdf

Federpol. (n.d.). Codice Deontologico dell’Investigatore Privato. Pridobljeno na https://www.federpol.it/it/Federpol/Codice-Deontologico-dellauInvestigatore-Privato

Gewerbeordnung (GewO). (1994). Rechtsinformationssystem des bundes. Pridobljeno na https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517

Gewerbeordnung. (n. d.). 34a Bewachungsgewerbe; Verordnungsermächtigung. Gesetze-im-internet.de. Pridobljeno na https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__34a.html

Greves group, (2018). Corporate Due Diligence Investigations. Pridobljeno na http://www.grevesgroup.com/corporate-due-diligence-investigations.html

Gov.si. (n.d.). Detektivska dejavnost. Pridobljeno na https://www.gov.si/teme/detektivska-dejavnost/

Gov.si. (10. 2. 2020). Detektivska dejavnost. Pridobljeno na https://www.gov.si/teme/detektivska-dejavnost/

Government UK. (2010). A strong Britain in an age of uncertainty: the national security strategy. Pridobljeno na https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61936/national-security-strategy.pdf

Govermnent UK. (31. 7. 2013). New regulation of private investigators to be introduced. Pridobljeno na https://www.gov.uk/government/news/new-regulation-of-private-investigators-to-be-introduced

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije. (n. d.). 5 zlatih pravil. Lp-rs.si. Pridobljeno na https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/Zasebnost_na_delovnem_mestu.pdf

Klavora, M. (2012). Smeri razvoja detektivske dejavnosti. V B. Dobovšek, P. Umek, T. Pavšič Mrevlje (ur.), Zbornik prispevkov: 15. Slovenski dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. Pridobljeno na https://www.fvv.um.si/DV2012/zbornik/detektivska_sekcija/Klavora.pdf

Kotnik, S. (2006). Skrajšani in poenostavljeni kazenski postopki. V K. Šugman (ur.), Izhodišča za nov model kazenskega postopka (str. 461 – 518). Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti

Magyar Detektív Szövetség. [MDSZ]. (2020). Magánnyomozói szolgáltatásaink. Pridobljeno na https://detektivszovetseg.hu/magannyomozo-kereso/magannyomozo-szolgaltatasaink/

Ministry of Foreign Affairs of Hungary. (2012). Hungary’s national security strategy. Pridobljeno na https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/documents/hungary-national-security-strategy-2012.pdf

Osnutek predloga Zakona o detektivski dejavnosti. (2010). Uradni list RS, Uradni list RS, (32/94). Ustava Republike Slovenije Uradni list RS, (33/91), 42/97, 66/00 in 24/03 in 69/04.

Österreichischer Detektiv-Verband, (2011a). Der Beruf. Pridobljeno na http://www.oedv.at/wordpress/der-beruf/

Österreichischer Detektiv-Verband, (2011b). Mitgliedschaft. Pridobljeno na http://www.oedv.at/wordpress/mietgliedschaft/

Ozebek, N. B. (30. 7. 2016). Večina zaposlenih v službi kdaj kaj izmakne. Dnevnik.si. Pridobljeno na https://www.dnevnik.si/1042747646

Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti (PiSRS). (2011). Uradni list RS, (85/11).

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma. (2007). Rilascio della licenza. Pridobljeno na http://www.prefettura.it/roma/contenuti/7285.htm

Private detective London. (n. d.). Are private investigators regulated in the UK? Pridobljeno na https://www.privatedetective.london/are-private-investigators-regulated-in-the-uk/

Private investigator. (n. d.). What licence do you need to be a private investigator? Pridobljeno na https://privateinvestigator.co.uk/private-investigator-license/what-license-do-you-need-to-be-a-private-investigator/

Private investigators in the UK. (n. d.). Private investigators in the UK. Pridobljeno na http://www.uk-private-investigators.com/

Proactive investigations. (18. 4. 2019). Are private investigators licensed and regulated in the UK? Pridobljeno na https://www.proactiveinvestigations.co.uk/are-private-investigators-licensed-and-regulated-in-the-u-k/

Quality investigators. (n. d.). How many private investigators are there in the UK? Pridobljeno na https://www.findadetective.co.uk/articles/how-many-investigators.html

Redaktion. (18. 3. 2015). Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und Zukunft der Bundeswehr - ein Hintergrund. Baks.bund.de. Pridobljeno na https://www.baks.bund.de/de/aktuelles/weissbuch-2016-zur-sicherheitspolitik-und-zukunft-der-bundeswehr-ein-hintergrund

Security industry authority [SIA]. (2018). About us. Pridobljeno na https://www.sia.homeoffice.gov.uk/Pages/about-us.aspx

Sfriso, P. (2002). Italijanske izkušnje. Detektiv, 4(1-2), 6-19. Pridobljeno na http://www.detektiv.si/files/detektiv/detektiv2002_1-2-1.pdf

Spirit podjetniški portal (27. 8. 2019). Nadzor zaposlenih na delovnem mestu. Podjetniski-portal.si. Pridobljeno na https://www.podjetniski-portal.si/moj-spletni-prirocnik/22641-nadzor-zaposlenih-na-delovnem-mestu

SPOT, Slovenska poslovna točka. (23. 7. 2018). Varnostno preverjanje. Pridobljeno na http://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/17877/prikaziDrugiPogoj/

SPOT, Slovenska poslovna točka. (4. 4. 2017). Izpit za detektiva. Pridobljeno na https://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/12495/prikaziDrugiPogoj/

Škrabar, B. (7. 1. 2013). Izobraževanje in usposabljanje za poklic detektiva. Pridobljeno na https://www.detektiv-dva.si/izobrazevanje-za-detektiva/

Škrabar, B., Trivunovič, J. in Požru, J. A. (2011). Retrospektiva razvoja detektivske dejavnosti v RS. V T. Pavšič Mrevlje (ur.), 12. Slovenski dnevi varstvoslovja (str. 1–15). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede

Tajnšek, T. (n. d.). Kontrola bolniške zadržanosti z dela. Zvd.si. Pridobljeno na http://www.zvd.si/media/medialibrary/2016/08/DV-1-2015_Kontrola_bolniske.pdf

The Law Society. (2020). About us. Pridobljeno na https://www.lawsociety.org.uk/about-us/

Udruga privatnih detektiva Hrvatske. (n. d.). O nama. Pridobljeno na http://updh.hr/onama/

UK parliament. (2012). Private investigators. Pridobljeno na https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmhaff/writev/1800/m12.htm

Varen svet.si. (n. d.). Uvod v detektivsko dejavnost. Pridobljeno na http://www.varensvet.si/uvod-v-detektivsko-dejavnost/

Veljacá, D. (2000). Detektivska dejavnost v Republiki Italiji. V A. Sotlar (ur.), Normativna in funkcionalna ureditev zasebnega varstva – med željami in možnostmi: Detektivska dejavnost (str. 271-276). Ljubljana: Visoka policijsko - varnostna šola, Društvo za zasebno varstvo in državno samovarovanje.

Virjent, B. (1999). Vloga zasebnih detektivov v zvezni republiki Nemčiji. V Anžič A. (ur.), Nove možnosti zasebnega varstva v Sloveniji (str. 299 – 307). Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola: Društvo za zasebno varstvo in državljansko samovarovanje.

Višje delovno in socialno sodišče Republike Slovenije. (2017). Sodna praksa RS. Pisrs.si. http://www.pisrs.si/Pis.web/sodnaPraksaRSSearch?search=preizkus%20alkoholiziranosti&filter=visjeDelovno&chosenFilters=vsiPredpisi&od=&do=&sortOrder=

Vodušek, T. (2011). Primerjalna analiza detektivske dejavnosti v nekaterih državah bivše Jugoslavije (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Republika Srbija ter Slovenija). Diplomsko delo. Pridobljeno na https://dk.um.si/Dokument.php?id=23643

World assiciation of professional investigators [WAPI]. (2020). What WAPI does. Pridobljeno na https://wapi.com/what-wapi-does/

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). (2013, 2015, 2016, 2017, 2019). Uradni list RS, (21/13, 78/13, 47/15, 33/16, 52/16, 15/17, 22/19, 81/19).

Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-1). (2011). Uradni list RS, (17/11).

Zakon o privatnim detektivima. (2009). Narodne novine Republike Hrvatske, (24/09).

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). (2011). Uradni list RS, (43/11).

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). (2007). Uradni list RS, (94/7).

ZVD. (n. d.). Nadzor bolniške odsotnosti, normativna ureditev in dobre prakse. Zvd.si. Pridobljeno na http://www.zvd.si/media/medialibrary/2016/08/DV-1-2015_Nadzor_bolniske_odsotnosti.pdf