Gor
Univerza v Mariboru

Seznam avtorjev

Sodelujoči mentorji:

Pedagoški mentorji:

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar,
Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru

Doc. dr. Beković Miloš,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

Doc. dr. Miha Dvojmoč,
Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru

Delovna mentorja:

Tina Kramberger,
direktorica podjetja INTELLEGOS, agencija za poslovno svetovanje in detektivske storitve, d.o.o.

Žiga Primc,
direktor podjetja Evidentium, detektivske in varnostne rešitve d.o.o.

Sodelujoči študenti:

Boštjan Ban, študent varstvoslovja,
Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru

Matic Čič, študent Industrijskega oblikovanja,
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Špela Černigoj, študentka varstvoslovja,
Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru

Nika Gaberšek, študentka varstvoslovja,
Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru

Anja Golja, študentka varstvoslovja,
Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru

Monika Pucko, študentka varstvoslovja,
Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru

Blažka Tratnik, študentka varstvoslovja,
Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru