Gor
Univerza v Mariboru

6. Napotki za naročnike

6.1 Napotki DeZRS

Izbira pravega detektiva ni enostavna naloga. Ko se znajdemo v situaciji, ko potrebujemo pomoč detektiva pomeni, da potrebujemo nekoga, ki mu bomo 100% zaupali. Zato moramo biti pri izbiri detektiva pozorni na več dejavnikov. V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj napotkov za naročnike detektivskih storitev.

Trg je poln izkušenih in dobrih detektivov, hkrati pa lahko naletimo na »kvazi detektive«, ki nezakonito ponujajo tovrstne storitve. Pomembno je torej, da izberemo detektiva, ki ima veljavno licenco za opravljanje detektivske dejavnosti. Na spletni strani Detektivske zbornice RS se nahaja seznam vseh delujočih detektivov, kjer lahko preverimo njihovo aktivnost. Vsak detektiv se je dolžan predstaviti z značko in izkaznico, ki mu jo podeli Detektivska zbornica Republike Slovenije. V primeru, da izberemo posameznika, ki nezakonito ponuja detektivske storitve, lahko med samim procesom reševanja našega primera naletimo na številne težave in nevšečnosti (DeZRS, n. d. d). Poleg veljavne licence lahko pri detektivu preverimo tudi njegovo licenco, reference, izkušnje in izobrazbo. Na podlagi tega lahko naredimo ožji izbor primernih detektivov, za naš dotični primer. Pozanimajte se tudi, kdaj lahko izbrani detektiv prične z delom. To je pomembno predvsem v primeru, ko ste časovno omejeni in potrebujete rešitve čimprej.

Ko izberemo detektiva, mu predstavimo svoj problem in povemo, na katera vprašanja potrebujemo odgovore – katere informacije in dokaze potrebujemo. Potem, ko bomo detektivu predstavili svoj problem, bo le-ta ocenil okoliščine dela, težavnost primera in časovni okvir. Glede na to detektiv določi okvirno ceno. Detektivska zbornica kot priporočljivo urno postavko navaja 70,00 eur. Seveda pa lahko cena odstopa glede na zahtevnost primera in ceno, ki jo ima izbrani detektiv na trgu. Detektivu plačamo tudi kilometrino, dnevnice in ostale razumne stroške, ki nastanejo pri njegovem delu. Če se z dogovori strinjamo, potem z detektivom sklenemo pogodbo. Pri podpisu pogodbe bodite pozorni na vsa njena določila (DeZRS, n. d. d).

Detektivi se pri svojem delu trudijo uspešno rešiti vse primere, vendar je potrebno razumeti, da lahko nekatera vprašanja, kljub njihovim izkušnjam in znanju, vseeno ostanejo nerešena oz. drugačna, kot bi naročnik pričakoval. Kljub temu, je naročnik dolžan plačati dogovorjen znesek, kot ga predvideva sklenjena pogodba (DeZRS, n. d. d).

Detektivi pri svojem delu opravljajo naloge, ki jih določa Zakon o detektivski dejavnosti. Le-ta opredeljuje dovoljene oblike dela, njihove dolžnosti, pravice, upravičenja in prepovedi (»ZDD-1«, 2011). Vsak detektiv pa je pri svojem delu vezan k molčečnosti in zaupnosti. Na željo naročnika lahko pogled pogodbe, z detektivom podpišete tudi izjavo o ne razkrivanju informacij (angl. »NDA« Non Disclouser Agreement).


7. Mnenje detektivov o upravičenih nadzorih na delovnem mestu