Gor
Univerza v Mariboru

Detektivska dejavnost in upravičenost nadzorovanja zaposlenih

Priročnik za naročnike in ponudnike detektivskih storitev v Republiki Sloveniji (PDF)


Uvod

V Sloveniji je opazen izrazit porast potrebe po storitvah na področju detektivske dejavnosti, kar je posledica več faktorjev; na eni strani pereč problem absentizma na delovnem mestu, ki se mnogokrat odraža tudi v slabših poslovnih rezultatih, hkrati pa delodajalci na podlagi svojih pravic vse večkrat posegajo po zakonitih in nezakonitih oblikah nadzora zaposlenih. Z naraščanjem povpraševanja po storitvah, se povečuje tudi število nadzorov, ki so na meji zakonitosti. Prvenstveni problem predstavljajo osebe, ki niso usposobljene za izvajanje nadzora niti teoretično niti praktično ter črni trg storitev, ki posega predvsem v človekove pravice in temeljne svoboščine. Ob spremljanju področja detektivske dejavnosti se postavljajo tudi vprašanja, ali naročniki sploh znajo in vedo, kaj naročajo in kaj plačujejo.

Interdisciplinarnega projekta smo se lotili z namenom, da pripravimo strokovna gradiva, ki bodo vključevala znanja s področja nacionalne varnosti, zasebnega varovanja, korporativne varnosti, prava, prava javnega naročanja, pravnih okvirov in pravic zaposlenih, upravičenja detektivov, delodajalcev ter detektivske dejavnosti. Dotaknili pa se bomo tudi anomalije na področju detektivske dejavnosti.

V okviru projekta »Po kreativni poti do znanja – Detektivska dejavnost in upravičenost nadzorovanja zaposlenih« so študenti, skupaj s pedagoškimi in delovnimi mentorji, ki so strokovnjaki iz prakse, oblikovali dokument s pregledom stanja detektivske dejavnosti v Sloveniji in izbranih tujih državah.

Avtorji upamo, da bo priročnik v pomoč naročnikom storitev detektivskih dejavnosti, da bodo zakonito izvajali nadzor nad zaposlenimi. Eden najpomembnejših dosežkov projekta pa je odlično sodelovanje študentov in mentorjev s strokovnjaki iz prakse.

Če ste se tudi sami znašli v vlogi naročnika detektivskih storitev, ali pa se za ta korak šele odločate, poiščite vse koristne informacije v nadaljevanju priročnika.


2. Pregled področja detektivske dejavnosti v nekaterih tujih državah